TIN TỔNG HỢP KHÁC
Bài tuyên truyền về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã.
15/09/2023 03:08:50

Trong những năm qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Lê Hồng đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Miện. Song, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Tình trạng san lấp ao tập thể, lấn chiếm đất công, lấy đất ruộng trên đồng, sử dụng đất sai mục đích, tự ý cho thuê, chuyển nhượng đất nông nghiệp...

Thực hiện sự Công văn số 252/UBND-TNMT ngày 08/9/2023 của Xã Lê Hồng về việc tăng cường công tác quản lý đất đai. Chủ tịch UBND xã Lê Hồng yêu cầu các ông, bà Trưởng, phó thôn, HTXDVNN, Công an xã, CBCC có liên quan nghiêm túc và quyết liệt thực hiện các nội dung sau:

1. Các ông bà Trưởng Phó thôn thường xuyên nắm bắt tình hình, phát hiện vi phạm về đất đai trong khu dân cư, đặc biệt là việc lấn chiếm, xây dựng trên đất tập thể, san lấp ao hồ, sử dụng đất sai mục đích trên diện tích chuyển đổi, sử dụng đất sai mục đích trên các khu vực đã được quy hoạch… để phối hợp với cán bộ Địa chính XD-MT, Địa chính-NN-GT-TL-NTM, Công an xã giải quyết triệt để, không để tái vi phạm.

2. Hợp tác xã DVNN chỉ đạo các ông Tổ trưởng tổ dịch vụ thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lấy đất ruộng trên đồng; phối hợp với lực lượng Công an xã, cán bộ Địa chính Nông nghiệp – GT-TL-NTM thường xuyên tuần tra, phát hiện vi phạm và xử lý kịp thời.

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các ngành đoàn thể, Đài truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, không lấn chiếm đất, san lấp ao tập thể, lấy đất ruộng trên đồng, sử dụng đất đúng mục đích…

4. Đề nghị các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các thôn tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện về quản lý đất đai, đặc biệt là việc phát hiện, phối hợp ngăn chặn vi phạm về đất đai đối với các thôn do mình phụ trách.

5. Thôn nào để tình trạng vi phạm về đất đai, đặc biệt là các hành vi lấn chiếm đất, san lấp ao tập thể, lấy đất ruộng trên đồng, sử dụng đất sai mục đích… thì ông bà Trưởng thôn đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã.

6. UBND xã giao cho Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Giao thông – thủy lợi – NTM phối hợp với Công an xã, Các ông bà Trưởng phó thôn thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện các trường hợp vi phạm về sử dụng đất tại diện tích đất trồng lúa, đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

 

Có thể thấy rằng tăng cường công tác quản lý đất đai là việc làm cần thiết và là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã. Làm tốt công tác quản lý đất đai góp phần xây dựng xã Lê Hồng văn minh, bền vững trong tiến trình phát triển kinh tế, xã hội, An ninh – Quốc phòng./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1237
Trước & đúng hạn: 1237
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 17:01:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ HỒNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Bùi Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: Xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.353.6789

Hmail: lehong.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 9
Tất cả: 40,393