CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Phát huy hơn nữa vai trò của người trưởng thôn trong tham gia quản lý nhà nước ở cơ sở
10/08/2023 09:50:01

Trong những năm qua được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong xã, xã nhà đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Trong thành quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ ở cơ sở và càng không thể thiếu được vai trò của những người trưởng thôn - những cán bộ gần dân, hiểu dân nhất.

Mặc dù thôn không phải là 1 cấp chính quyền mà chỉ là bộ phận hợp thành chính quyền xã, song thôn có vai trò quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Thôn là nơi giải quyết các mối quan hệ xã hội; nơi biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước thành hiện thực sinh động. Trưởng thôn là người tổ chức thực hiện những chức năng quan trọng đó của thôn. Người trưởng thôn được ví như “cánh tay nối dài” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã. Theo quy định, người trưởng thôn có trách nhiệm tuyên truyền và thực hiện pháp luật, xây dựng nông thôn, phát triển kinh tế, tham gia công tác văn hóa, thông tin - xã hội, đảm bảo trật tự, an ninh thôn. Đồng thời trưởng thôn cũng có quyền hạn tổ chức, xây dựng quy ước trong thôn, lập biên bản các trường hợp vi phạm pháp luật trên địa bàn thôn và báo cáo UBND xã xem xét, xử lý hoặc báo cáo cấp trên theo quy định của pháp luật; được tham gia thảo luận, nêu kiến nghị trong các cuộc họp Hội đồng nhân dân và UBND xã về những nội dung có liên quan đến thôn; được tổ chức họp nhân dân thường kỳ và bất thường để bàn bạc các vấn đề của thôn…..

 

Những năm qua, các tầng lớp nhân dân trong xã luôn đoàn kết thống nhất, tin tưởng vào chủ trưởng, chính sách lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Để đạt được những kết quả đó, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các tầng lớp nhân dân, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các ông, bà là trưởng thôn. Họ là những người có uy tín, là tấm gương sáng cho mọi người noi theo, nhất là trong việc vận động, tuyên truyền giáo dục nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương; huy động sức dân tham gia xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp giảm nghèo; tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa; vận động thanh niên chấp hành nghiêm quy định về luật Nghĩa vụ quân sự; tuyên truyền toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.....

Những năm gần đây, chất lượng đội ngũ trưởng thôn đã được nâng lên, đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương….Thời điểm hiện nay, việc phát huy vai trò của trưởng thôn trong tham gia quản lý nhà nước ở cơ sở thật sự là rất cần thiết. Để nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy cao nhất vai trò của trưởng thôn, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp. Trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ trưởng thôn có uy tín, kinh nghiệm; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người trưởng thôn với các chương trình, nội dung sát thực; Tiếp tục thực hiện các giải pháp về chế độ chính sách nhằm đảm bảo cuộc sống cho đội ngũ trưởng thôn.Bên cạnh đó, cũng cần có cơ chế quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ của trưởng thôn....Từ đó góp phần nâng cao chất lượng, vai trò của người trưởng thôn để họ xứng đáng là đại diện cho nhân dân trong việc tham gia thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước và xã hội.



Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1237
Trước & đúng hạn: 1237
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 16:46:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ HỒNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Bùi Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: Xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.353.6789

Hmail: lehong.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 9
Tất cả: 40,393