TIN TỔNG HỢP KHÁC
Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Hải Dương phối hợp với Hội Nông Dân, Hội Phụ Nữ, Phòng Tư pháp và phòng LĐTBXH huyện Thanh Miện tổ chức hội nghị truyền thông trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật năm 2023.
22/09/2023 09:50:28

Sáng ngày 22/9/2023 tại Nhà văn hóa xã Lê Hồng, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Hội Nông Dân, Hội Phụ Nữ, Phòng Tư pháp và phòng LĐTBXH huyện tổ chức hội nghị truyền thông trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho hơn 100 hội viên Hội Nông dân, Hội viên Hội Phụ nữ, cán bộ, công chức xã và nhân dân về các Luật như: Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hộ tịch, luật tố cáo, Luật khiếu nại, Luật đất đai, Luật hôn nhân và gia đình và các Văn bản liên quan đến chế độ chính sách...trên địa bàn xã.

Thông qua hội nghị, giúp cho người dân đặc biệt nâng cao kiến thức thức pháp luật, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, qui định của địa phương./.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1237
Trước & đúng hạn: 1237
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 16:09:42)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ HỒNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Bùi Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: Xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.353.6789

Hmail: lehong.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 8
Tất cả: 40,392