CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ
Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận Tổ quốc 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
06/07/2023 09:56:13

Sáng ngày 06 tháng 7 năm 2023, Tại Nhà Văn hóa xã Hồng, Mặt trận Tổ quốc xã đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thành phần tham dự hội nghị có đồng chí: Đ/c Phạm Thị Hợi - Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND xã; Đ/c Phạm Văn Chương - UVBTV Đảng ủy - Phó Chủ tịch UBND xã; Trưởng các ngành đoàn thể; các ông, bà ủy viên UBMTTQ xã khóa XXX (nhiệm kỳ 2019-2024); Trưởng, Phó Ban Công tác Mặt trận thôn.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Đ/c Phạm Văn Toàn - Chủ tịch UBMTTQ xã thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2023 và Đ/c Phạm Văn Chương - UV BTV Đảng ủy - Phó Chủ tịch UBND xã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của UBND xã.

Theo Báo cáo trong 6 tháng đầu năm Ban Thường trực MTTQ xã đã bám sát sự chỉ đạo của MTTQ huyện, Nghị quyết Đảng ủy, HĐND, sự phối kết hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình công tác. Do đó đã có nhiều chuyển biến, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được mở rộng và tăng cường, các phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được nâng lên; Tăng cường việc vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, công tác an sinh xã hội; thực hiện các giải pháp hoàn thành mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, nhà nước và nhân dân ngày càng được thực hiện tốt hơn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cụ thể:

Trong 6 tháng đầu năm 2023 UBMTTQ xã đã tích cực tuyên truyền, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ngày Chủ nhật xanh; Tích cực chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão MTTQ đã tiếp nhận 1.274 suất quà trị giá 655.850.000 đồng tặng cho các các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dân rất phấn khởi trước tình hình kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng, các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được quan tâm đảm bảo; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đầu tranh phòng chống tham nhũng được chú trọng; quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường và không ngừng được phát huy.

Phát biểu tại hội nghị Đ/c Phạm Thị Hợi - Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND xã đã biểu dương, ghi nhận những kết quả MTTQ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Đ/c cũng nhấn mạnh trong thời gian tới MTTQ cần: Tiếp tục bám sát vào các nhiệm vụ của Đảng ủy và MTTQ huyện giao, phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND và các ngành, đoàn thể của xã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; Thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, giảm bớt các nghi lễ tôn giáo; Tăng cường tuyên truyền vận động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc tích cực chung tay xây dựng Nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là xây dựng đường giao thông nông thôn, điểm nhấn cảnh quan...; Thực hiện tốt và có hiệu quả các cuộc vận động. Phát huy có hiệu quả mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”. Duy trì quy chế hoạt động của MTTQ, rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Tích tích tuyên truyền vận động nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa; Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với HTX DVNN tập huấn chuyển giao KHKT cho đoàn viên, hội viên; Vận động nhân dân cài đặt định danh điện tử hoàn thiện đề án 06 của Chính Phủ đảm bảo 100%.

Một số hình ảnh tại Hội nghị
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1237
Trước & đúng hạn: 1237
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 17:22:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ HỒNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Bùi Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: Xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.353.6789

Hmail: lehong.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 9
Tất cả: 40,393