THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Về việc hoàn trả 1/3 số tiền hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia mô hình giảm nghèo bền vững phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã Lê Hồng, giai đoạn 2019-2022
23/02/2023 02:54:33
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1237
Trước & đúng hạn: 1237
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 16:39:37)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ HỒNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Bùi Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: Xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.353.6789

Hmail: lehong.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 8
Tất cả: 40,392